Happident

Vi är ingen vanlig tandvårdskedja utan en organisation som helt och hållet är privatägd och självfinansierad av vår grundare Leg tandläkare Mazdak Eyrumlu. Vi är inte drivna av ”riskkapital” med höga och kortsiktiga krav på avkastning eller av ägare som investerar i tandvården endast för vinstmöjligheter utan kunskap och erfarenhet av att driva en tandvårdsorganisation.

Vi är övertygade om att för att kunna driva en tandvårdsorganisation på ett bra sätt så måste verksamheten genomsyras av nära kliniskt kunnande och ett engagemang hos ägarna som brinner för att utforma en verksamhet som för ett mervärde för personalen och patienterna.

Att äga och driva en tandvårdsorganisation som tandläkare innebär att besluten som fattas inom organisationen är kliniskt förankrande snarare än drivna av enbart ekonomiska förutsättningar fattade av personer utan odontologisk kompetens.

Öppettider

Mån-Tis, Tor:  

08:00–16:30

Onsdag:  

08:00–18:00

Fredag:  

08:00–13:30

Telefon

Adress

Hemsida

Mail