Ny- och ombyggnationer

Home / Ny- och ombyggnationer

Mölndals stadskärna genomgår just nu en modernisering och omvandling, vi bygger och planerar för fler butiker, nya bostäder och mötesplatser. Nu bygger vi Mölndals innerstad.

Mölndals innerstad ska erbjuda:

  • 40 000 kvm handel
  • 2 000 arbetsplatser
  • minst 600 nya bostäder
  • en upprustning av innerstadens gator, torg och mötesplatser samt nya parkeringsanläggningar.

På Mölndals stads hemsida kan du läsa mer om planerna för Mölndals innerstad.

Bostäder – Söder

Mölndals innerstad är en av Mölndals populäraste platser att leva och verka på.

Här bor och arbetar du mitt i stan, nära all tänkbar service: sjukvård, förskolor, skolor, apotek, systembolag och bibliotek. Dessutom är det bara en kort promenad till Mölndals station och en av regionens största knutpunkter för kollektivtrafik. I Mölndals innerstad kommer det att byggas 600 lägenheter.

Bostäder söder om Brogatan kommer byggas av:

Riksbyggen

Mölndal Galleria

NCC och Citycon  har byggt en modern galleria som omfattar totalt 24 000 kvadratmeter, vilket motsvarar drygt 70 butiker. Den invigdes i september 2018 och har  en mix av stora kedjor, restauranger och caféer. Det finns goda möjligheter att ta sig hit med cykel, buss, tåg, spårvagn eller bil.

Mölndals innerstad  ska vara en levande och trygg innerstad.  Här vill vi skapa fler mötesplatser, bredda utbudet av handel, verksamheter och bostäder så att innerstaden blir  attraktiv för både mölndalsbor och besökare.

NCC

Mölndal Galleria

Essity

NCC har byggt det nya kontorshuset över spårvagnsslingan intill Knutpunkten vid Mölndals bro. Essitys huvudkontor har  drygt 1000 arbetsplatser, fördelade på fem våningar. Kontoret på 25 000 kvadratmeter med entré mot Mölndals bro.

Under Mölndals bro ner till marknivån finns två våningar parkeringsdäck och de fem kontorsvåningarna skjuter ut över spårvägsslingan.Platsen och omgivningarna formade byggnaden vilket skapade förutsättningarna för en identitetsskapande profilbyggnad. För staden blev detta första steget för att skapa Mölndals innerstad.

Inflyttning december 2016.

Essitys kontor byggs av:

NCC

Kontor och handel inom kv. Kungsfisken

Under våren 2019 godkändes detaljplanen för kvarteret Kungsfisken (detaljplan nr 5). Kvarteret ligger vid resecentrumet Knutpunkten i Mölndal. I det här kvarteret kommer NCC att bygga MIMO som främst kommer att bestå av moderna kontor och några handelsytor. Volymen för kvarteret kommer att bli ca 30 000 kvadratmeter och byggnaderna kommer att uppföras som högst till 17 våningar närmast E6an för att trappas ner mot innerstaden. Kvarteret länkas ihop med Mölndalsbro och bildar därmed en ny stadsgata. Mindre butiker och lokaler mot Nygatan bidrar till en levande stadsmiljö.

Stor betydelse för Mölndals innerstad
Kvarteret Kungsfisken har en stor betydelse för Mölndals innerstad. Dels är det en av våra entrépunkter in till innerstaden från Knutpunkten och dels annonserar det innerstaden mot resenärerna på motorvägen och järnvägen på E6:an. Läget är strategiskt och området kan skapa många arbetsplatser nära kollektivtrafik och regionens andra största resecentrum – Knutpunkten. Kvarteret Kungsfisken är en viktig pusselbit i utvecklingen av att skapa Mölndals innerstad och upplevelsen av området. Detta kommer att ställa höga krav på projektet när det gäller kvaliteter, funktioner och relationen till befintlig och framtida bebyggelse i innerstaden.

Det nya kvarteret kommer tidigast att börja byggas under slutet av 2019.

Läs mer om projektet  

 

Upprustning av Mölndals Bro

Mölndals Bro är en av våra entréer för Mölndals innerstad när man kommer från söder eller öster. Den ska kännas som en stadsgata med nära anknytning till intilliggande hus. Upprustning av västra delen av bron är färdig.

Busshållplatserna på Mölndals bro ska rustas upp framöver.

Vår målbild
Miljön under Mölndals Bro och brokonstruktionen kommer att få ett mer intensivt flöde av människor, bilar och cyklar när vår innerstad är klar. Både arbetsplatser och parkering i det nya kontorshuset samt målpunkterna vid Nygatan med den stora entrén till galleria och livsmedel, kommer att skapa stadsliv och befolkar platsen.

 

Bergmansgatan 4-10 i kvarteret Gråsejen

Nybyggnation på  Bergmansgatan 4-10
På Bergmansgatan 4-10 Mölndals innerstad bygger Mölndalsbostäder nu två bostadshus med 106 nya hyresrätter och åtta affärslokaler i gatuplanet.

Folder
För mer information om tidplan för projektet, se vår folder.

Övrigt
Transporter sker tidvis till och från bygget, som kan begränsa framkomligheten på gatan, men då endast tillfälligt.

Vem är det som bygger?
Mölndalsbostäder är uppdragsgivare och ägare, PEAB är huvudentreprenör.

Mer information
Besök gärna vår hemsida, där du kan läsa mer om projektet på Bergmansgatan.

Mölndalsbostäder

Nytt Stadsbibliotek för nyfikna

Mölndals nya stadsbibliotek, med Mölndalsbostäder hyresvärd, öppnade sina portar i december 2017 och ska inspirera till läsning och gemenskap. Stadsbiblioteket vill vara det självklara mötes-, kultur- och informationsplatsen för alla. Det nya stadsbiblioteket, på cirka 3 200 m2 i två plan, ligger centralt mellan Brogatan och Bergmansgatan. I stadsbiblioteket finns även café med uteservering med bästa spanläge mot Brogatan och Ulla Jakobssons plats.

Kvarteret Havskatten

Fastigheten vid Mölndals torg där bl.a Kronans apotek och Lekia ligger, ägs av Sverigehuset. Fastigheten har fått ett tillskott med 18 lägenheter där sex stycken är i etage.

Molndalsinnerstad_Sverigehuset_större

Bostäder vid Åbybergsgatan

Fler bostäder, verksamheter och nya hotellrum

Området kring Åbybergsgatan ingår också i projekt Mölndals innerstad (detaljplan 4). I det här området är ambitionen att skapa förutsättningar för fler bostäder, lokaler för verksamheter samt nya hotellrum.  Preliminärt kan det bli ytterligare cirka 500 bostäder. Kvarteret kommer även att innehålla parkeringsplatser.

En viktig del av innerstaden

Området runt Åbybergsgatan är en viktig pusselbit i utvecklingen av innerstaden. Som komplement till de lokaler för handel och verksamheter som nu byggs behövs även fler bostäder. En bra mix mellan boende och arbetande skapar en helhet och en levande innerstad under hela dygnet. Läget är strategiskt och området innebär att du bor endast ett stenkast från regionens andra största resecentrum – Knutpunkten. 

Byggstart 2019-2020

Att ta fram detaljplanen för området runt Åbybergsgatan kommer att ta 18-24 månader. Om allt går som planerat kan det bli byggstart för det nya kvarteren 2019-2020. Först ska området utredas vidare när det gäller bland annat trafik, buller, parkering, luftkvalitet, solstudier, risker med mera.

Mölndals torg, Brogatan och Nygatan

molndalstorg

Mölndals torg byggdes om med ny stenbeläggning, växtlighet, vattenspel och skulpturer.

Torget är en mötesplats för handel, avkoppling och spännande möten med torgförsäljning och uteserveringar.

Torget nyinvigdes i maj 2019.

Gestaltningsprogram

Kolla gärna in beskrivningen av hur nya Mölndals torg kommer se ut.