Kontakt

Home / Kontakt

Välkommen att kontakta oss med
frågor och synpunkter


Peter Olsson, Ordförande Fastighetsägarföreningen

Tel: 031 -720 84 16

Anne Tengroth, Ordförande Företagarföreningen

Tel: 031 – 87 87 00


E-post: info@molndalsinnerstad.se 

Stadsbyggnadsförvaltningen:

Kristina Bodin, projektledare

kristina.bodin@molndal.se

031-315 14 39

Allmän information:

Frida Törnqvist , kommunikatör
frida.tornqvist@molndal.se
031-315 13 43

Tekniska förvaltningen:

Sebastian Mattson, projektledare markarbeten
sebastian.mattsson@molndal.se
031-315 15 18

Lediga lokaler i Mölndals innerstad

Om du är intresserad av att etablera dig i Mölndals Innerstad är du välkommen att maila önskemål om yta samt beskrivning av verksamheten till centrumledningen på info@molndalsinnerstad.se

Kollektivtrafik

Bussar

Det finns flera busslinjer som trafikerar Mölndals innerstad. Hållplatserna vid
Knutpunkten heter Mölndal Centrum och Mölndal station.
T ex. 19, 755, 761 och Orangeexpress.

Se Västtrafik för tider och fler busslinjer.

Spårvagn

Linje 2 och 4 Se Västtrafik för tider.

Tåg

Pendeltåg Göteborg-Kungsbacka. Se Västtrafik för tider.

Parkeringsinformation

Tempelgatans parkering : Första timman fritt därefter 10 kr/tim
Häradsgatans parkering: Första timman fritt därefter 10kr/tim
Broplatsen: Första timman fritt därefter 10 kr/tim, max 3 timmars parkeringstid
P-hus Tempelgatan: 10 kr/tim

Du som vill parkera ofta och länge hänvisas till 30-dagars parkeringstillstånd Aktiviteten
eller P-huset Tempelgatan (köps via hemsidan www.molndalsparkering.se)

Karta över tillgängliga parkeringar hittar du här.

 

Hitta till oss!

Det är lätt att hitta till Mölndals innerstad. Kom till fots, med spårvagn, buss, pendeltåg eller bil.

Om du reser med kollektivfrafiken så finns en av Västrafiks större knutpunkter här och hållplatserna heter
Mölndal centrum och Mölndal station.

Nedan ser du en google karta där du kan zooma ut eller in för lättare se hur du kommer till oss!