Håll dig uppdaterad

Home / Håll dig uppdaterad

Informationsblad

Information från Mölndalsbostäder angående nybyggnationer på Bergmansgatan 4-10:

Nr 4 Trafikomläggning Medborgarestigen-Bergmansgatan 180426

Nr 3 Rivning, pålning och bullermätning 180409

Nr 2 Byggplank och rivning 180228

Nr 1 Rivningsstart på Bergmansgatan 180205

Information från PEAB angående kvarteret Hajen:

Informationsblad nr-48 Peab Kv Hajen 20180405

Informationsblad nr-47 Peab Kv Hajen 20180227

Informationsblad nr-46 Peab Kv Hajen 20180131

Informationsblad nr 45  Peab Kv Hajen 20171220

NCC håller på att bygga Mölndal Galleria:

Informationsblad nr-51 Mölndal Galleria

iInformationsblad nr-50 Mölndal Galleria

Informationsblad nr-48 Mölndal Galleria

Informationsblad nr-47 Mölndal Galleria

Informationsblad nr-46 Mölndal Galleria

Informationsblad nr-44 Mölndal Galleria

Läs om hur vi jobbar med en hållbar stad

bygg2

Gatuarbeten

Vecka 43 2018 asfalteras västra delen av Bergmansgatan, framkomligheten påverkas. Läs mer

Mölndals stad bygger om Mölndals torg till en attraktiv mötesplats för umgänge, handel och avkoppling. Färdigt våren 2019.

Mölndals stad publicerar information om gatuarbeten

Parkering i Mölndals innerstad

Mölndals Parkering AB ansvarar för parkeringsplatserna. Du kan i en karta se var det finns parkeringsplatser.