Håll dig uppdaterad

Home / Håll dig uppdaterad

Informationsblad

Informationsblad nr-47 Peab Kv Hajen 20180227

Informationsblad nr-46 Peab Kv Hajen 20180131

Informationsblad nr 45  Peab Kv Hajen 20171220

Informationsblad nr-44 Peab Kv Hajen 20171128

Informationsblad nr-43 Peab Kv Hajen 20171027

Informationsblad nr-42 Peab Kv Hajen 20170928

Informationsblad nr-41 Peab Kv Hajen 20170829

Informationsblad nr-40 Peab Kv Hajen 20170810

Informationsblad nr-39 Peab Kv Hajen 20170629

Informationsblad nr-38 Peab Kv Hajen 20170523

Informationsblad nr-37 Peab Kv Hajen 20170428

Informationsblad nr-36 Peab Kv Hajen 20170330

NCC håller på att bygga Mölndal Galleria:

Informationsblad nr-51 Mölndal Galleria

iInformationsblad nr-50 Mölndal Galleria

Informationsblad nr-48 Mölndal Galleria

Informationsblad nr-47 Mölndal Galleria

Informationsblad nr-46 Mölndal Galleria

Informationsblad nr-44 Mölndal Galleria

Läs om hur vi jobbar med en hållbar stad

bygg2

Trafikomledning Mölndals Bro

Broslättsgatan, den västra delen av Mölndals Bro, kommer att vara avstängd fram till sommaren 2018. Bil- och lastbilstrafiken kommer att ledas via Barnhemsgatan. Cykel- och gångtrafikanter kommer att ledas via Åbybergsgatan till rampen upp på bron. Läs mer.

För trafik från östra Mölndal till parkeringarna på Tempelgatan och Häradsgatan gäller att man tar vänster i rondellen vid rampen och följer Göteborgsvägen, eller kör via Barnhemsgatan.

Mölndals stad publicerar information om gatuarbeten

Parkering i Mölndals innerstad

Mölndals Parkering AB ansvarar för parkeringsplatserna. Du kan i en karta se var det finns parkeringsplatser.

Webbkamera